Log ind
 

Forbehold
Læs omhyggeligt nedenstående forbehold

Forbehold

Ved akutte helbredsmæssige forhold SKAL du ringe til lægen.  DVS ved akutte sygdomme eller ved akut forværring af bestående sygdomme, kan du ikke anvende elektronisk henvendelse men ringe på TELEFON. Efter kl. 16 samt i week-ends træffes Lægevagten på 70110707.

Man kan kun spørge om forhold, som vedrører én selv.

CPR-nummer angives, idet lægerne er forpligtet til at lave et notat i patientjournalen vedrørende henvendelsen. CPR gemmes i en sikker database, forsendelse til egen læge sker gennem sikker teknik(https).

E-mail kan anvendes til korte præcise spørgsmål, svarmodtagelse, receptfornyelse og tidsbestilling.

E-mail kan også bruges til receptfornyelser, men ligesom ved telefoniske henvendelser kan ikke al slags medicin fornys ad denne vej. Fx  fornys recepter på sovemedicin og vanedannende medicin ikke via email-systemet. 

Den valgte form for kommunikation foregår via en sikker teknik.

E-mails vil blive besvaret med kvittering for modtagelse straks, denne indeholder en kode på fire bogstaver, som skal gemmes(vi kan ikke genskaffe den,har du forlagt den må henvendelsen gentages. Besvarelsen kommer inden for 1-2  døgn, senere i forbindelse med week-ends og fridage og ferier.

Jeg er indforstået med ovenstående forbehold og ønsker at sende en elektronisk henvendelse til lægen

Session startet 13:58:00. Besøg siden 25. juni 2017 [2].
Denne side er SSL-krypteret