Log ind på din konto

Dit brugernavn er dit medlemsnummer (uden d foran) og dit kodeord kan laves eller ændres på Lægeforeningens selvbetjeningsløsning Min side under personlige oplysninger.
Vær opmærksom på at koden ikke må indeholde specialtegn (inkl. æ,ø,å) for at kunne gælde til Logbogen.

FORKLARING
Log ind
Log ind med MitID
Opbevaring af data Cookies Vilkår